Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Soorten isolatiewaarden: Overzicht

Bij het bouwen of het verbouwen van een woning is het belangrijk om met de isolatiewaarde rekening te houden. Op het gebied van isolatiewaarden kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de isolatiewaarde van het materiaal, van een constructiedeel of van het volledige gebouw. Uiteraard kunnen de waarden onderling invloed op elkaar uitoefenen. Zo zal de isolatiewaarde van het materiaal invloed hebben op de waarde van het constructiedeel van een huis.

Ga snel naar:
Soorten isolatiewaarden
Isolatiewaarden passief huis
Minimale isolatiewaarden
Ontvang advies op maat

Welke isolatiewaarden worden waar gebruikt?

Vooraleer je op zoek gaat naar isolerende constructiematerialen is het belangrijk om te weten in welke isolatiewaarde ze worden uitgedrukt. Hieronder vind je een overzicht van alle gebruikte isolatiewaarden in de bouwsector.

 

De R-waarde

Het isolatievermogen van materiaal wordt uitgedrukt in de R-waarde, zoals bij dubbel glas, maar ook bij vloeren, daken en muren. Deze waarde heeft betrekking op het isolerend vermogen van verschillende zaken. Bij een hoge R-waarde is er sprake van hoog isolerend materiaal. De berekening hangt af van de materialen en de dikte. De R-waarde wordt ook gebruikt als maatstaf voor premies en subsidies.

 

K-waarde De K-waarde en S-waarde

Tot 2018 werd de globale isolatiewaarde van een huis uitgedrukt in de K-waarde. Voor bouwaanvragen vanaf 2018 geldt het K-peil alleen nog voor nieuwe industriegebouwen. Voor woongebouwen is het K-peil vervangen door het S-peil. Aan de hand van deze waarde krijg je inzicht in het warmteverlies door onder meer het dak, vloer, ramen en buitenmuren. Een lage S-waarde staat voor weinig warmteverlies. De minimum S-waarde voor een nieuwbouwwoning is S28. Bij het bouwen van een nieuwe woning moet je voldoen aan de EPB-wetgeving die zich baseert op de S-waarde.

 

De RC-waarde

Bij het kopen van een product met meerdere isolatielagen is de Rc-waarde van belang. De verschillende isolatielagen versterken elkaar en met de Rc-waarde wordt de totale isolatiewaarde van het product uitgedrukt. De Rc-waarde is dus een optelling van de R-waarden van de gebruikte materialen. Hoe hoger de Rc-waarde is, hoe beter de isolatiewaarden zullen zijn.

 

De U-waarde

De U-waarde wordt bepaald door de dikte van het materiaal in combinatie met het type materiaal, dat voor een raam, dak of muur wordt gebruikt. Aan de hand van deze waarde wordt vastgesteld hoeveel warmte door een vierkante meter van een specifiek constructiedeel ontsnapt per seconde. Een lage U-waarde staat voor een hoge isolatiewaarde. De maxmimumwaarden verschillen naargelang het om transparante of doorzichtige constructiematerialen gaat.

 

Lambda isolatiewaarde

Een belangrijke isolatiewaarde is de lambda-waarde aan de hand waarvan het isolerende karakter van het materiaal wordt bepaald. Deze waarde stelt de warmtegeleiding van specifieke materialen vast en vormt de basis om de overige isolatiewaarden te berekenen. Materialen met een lage lambda-waarde zorgen voor een betere isolatie omdat er minder warme verloren gaat. Overigens kan een hogere lambda-waarde worden gecompenseerd door rekening te houden met de dikte van het isolatiemateriaal.

 

CONCLUSIE: hoe lager de isolatiewaarde, hoe beter de isolatie

Met uitzondering van de R-waarde geldt steeds: hoe lager het getal, hoe beter het materiaal isoleert. Een goede isolatie van een gebouw zorgt voor lagere energiekosten en een hoger comfort. Bovendien profiteert het milieu er eveneens van.

Hoe bereik je een goede isolatiewaarde? Om een optimale isolatiewaarde van je woning te bereiken en te voldoen aan de voorwaarden voor premies, laat je je best adviseren door een ervaren isolatiespecialist. Ontvang vrijblijvend advies op maat via de offerteservice.

 

Benodigde isolatiewaarden voor een passief huis

Passiefhuizen zijn woningen met een doorgedreven isolatie. Passiefhuizen hebben een lage energievraag nodig voor koeling en verwarming en komen daarbij niet uit boven een verbruik van 15 kWh/m2 op jaarbasis.

Op het gebied van de U-waarde kent het een streefdoel van minder dan 0,15 W/m2K voor muren, daken en vloeren en minder dan 0,8 W/m2K voor de ramen en het buitenschrijnwerk. Bij passiefhuizen is het niet nodig om van een traditioneel verwarmingssysteem gebruik te maken. Door de luchtdichting en het optimaal benutten van zonnewinsten in combinatie met een energiezuinige wijze van ventileren blijft de warmte namelijk in het huis op een duurzame wijze behouden.

 

isolatiewaarden huis

Minimale opgelegde isolatiewaarden

Bij nieuwbouwwoningen worden er tegenwoordig strenge eisen aan de thermische kwaliteit van het huis gesteld, zoals aan die van de buitenschil. Zo geldt er voor nieuwbouwwoningen een minimale isolatiewaarde, namelijk S28. Die waarde kan bereikt worden door een goede isolatie van het dak, de gevel, vloeren, ramen, deuren en koudebruggen.

Bij het isoleren van koudebruggen kan er gedacht worden aan het aanbrengen van goede afdichtingen tussen de bewegende delen van de beglazing. Een goed geïsoleerde buitenschil levert direct een grote energiebesparing op en dat resulteert in een lagere energierekening.

BELANGRIJK: je nieuwbouwwoning mag een hoger S-peil van S29, S30 of S31 halen, op voorwaarde dat dit gecompenseerd wordt door een lager E-peil (maximaal E20 i.p.v. E30). Je laat je hierover best adviseren door een specialist met kennis van zaken. Kom in contact met experts in jouw buurt.

 

Deskundig advies van isolatiespecialisten kan lonen!

1 ding staat vast! Investeren in isolatie is een kost die je op korte of lange termijn dubbel en dik terugverdient. Het is dan ook aan te raden je isolatiewerken uit te laten voeren door een echte isolatiespecialist zodat koude bruggen en warmteverlies maximaal beperkt kan worden. Via onderstaand offerteformulier kom je makkelijk in contact met verschillende specialisten actief in jouw regio:

 

Offertes voor isolatiewerken ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende isolatiespecialisten